Privacy & cookies

die Alois Burgschwaiger Gesellschaft mit beschränkter Haftung is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens op onze website. U vindt onze gegevens bij het Impressum.

Wij nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming en dit privacybeleid.

Uw gegevens worden niet doorgegeven aan andere ontvangers zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies.

Cookies maken websites gebruiksvriendelijker en efficiënter voor de gebruiker. Een cookie is een klein tekstbestand dat wordt gebruikt om informatie op te slaan. Bij het bezoeken van een website kan de website een cookie op de computer van de bezoeker plaatsen. Als de gebruiker de website later opnieuw bezoekt, kan de website de gegevens van het eerder opgeslagen cookie uitlezen en zo bijvoorbeeld bepalen of de gebruiker de website eerder heeft bezocht en in welke delen van de website de gebruiker bijzonder geïnteresseerd was.

Meer informatie over cookies kunt u vinden op Wikipedia

De cookie-instellingen wijzigen

Hoe de webbrowser met cookies omgaat, welke cookies zijn toegestaan of geweigerd worden, kan door de gebruiker worden bepaald in de instellingen van de webbrowser. Waar deze instellingen zich precies bevinden, hangt af van de betreffende webbrowser. Gedetailleerde informatie hierover kunt u opvragen via de helpfunctie van de betreffende webbrowser.

Als het gebruik van cookies wordt beperkt, kan het voorkomen dat niet alle functies van deze website volledig bruikbaar zijn.

Cookies op onze website

Onze website maakt gebruik van de volgende aanbieders:

 • Übergossene Alm Resort
  • Cookie toestemming: Wordt gebruikt om de toestemming voor het gebruik van cookies op te slaan.

  • Responsive afbeeldingen: Wordt gebruikt om de gewenste beeldgrootte te bepalen.

 • Google Analytics: Wordt gebruikt voor het opslaan van gebruikersgegevens in verband met de statistische website-software Google Analytics van Google. Meer informatie kunt u verkrijgen bij Google-Analytics.

  U kunt het gebruik van cookies verhinderen. Hoe dit werkt, leest u hieronder.

 • Facebook: Dient zur Speicherung von Benutzerdaten im Zusammenhang mit dem Facebook-Pixel. Weitere Informationen erhalten Sie bei Facebook Developers sowie bei den Facebook Cookie Hinweisen.

  U kunt het gebruik van cookies verhinderen. Hoe dit werkt, leest u hieronder.

Formulieren

Contact/Informatie verzoeken

Na het indienen van het formulier, zullen de bovenstaande gegevens worden verwerkt door de voor gegevensbescherming verantwoordelijke Übergossene Alm Resort, Sonnberg 23, 5652 Dienten am Hochkönig, Österreich, urlaub@UebergosseneAlm.at, ten behoeve van het verwerken van uw verzoek op basis van uw toestemming gegeven door het verzenden van het formulier. De gegevens worden op basis van dezelfde rechtsgrondslag verder verwerkt ten behoeve van direct marketing, hetgeen verenigbaar is met het oorspronkelijke verwerkingsdoel, totdat u bezwaar maakt.
Er bestaat geen wettelijke of contractuele verplichting om persoonsgegevens te verstrekken. Het niet verstrekken betekent alleen dat u uw gegevens niet indient en dat wij deze niet kunnen verwerken.

U heeft het recht, uw toestemming te allen tijde door een schriftelijke kennisgeving in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming is uitgevoerd tot aan de intrekking.

U heeft te allen tijde het recht, om door middel van een schriftelijke kennisgeving bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing. In geval van bezwaar worden uw persoonsgegevens niet meer verwerkt ten behoeve van direct marketing.

U heeft het recht op informatie, correctie, verwijdering, beperking van de verwerking en overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens en het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (Oostenrijkse gegevensbeschermingsautoriteit, Wickenburggasse 8, 1010 Wenen, dsb@dsb.gv.at).

Newsletter

Door het indienen van dit formulier stemt u in met de verwerking van bovengenoemde persoonsgegevens door de voor gegevensbescherming verantwoordelijke Übergossene Alm Resort, Sonnberg 23, 5652 Dienten am Hochkönig, Österreich, urlaub@UebergosseneAlm.at, ten behoeve van het sturen van een e-mailnieuwsbrief op basis van uw toestemming tot intrekking of bezwaar.
Er bestaat geen wettelijke of contractuele verplichting om persoonsgegevens te verstrekken of toestemming te verlenen. Het enige gevolg van het niet verstrekken van gegevens of niet geven van uw toestemming is dat u geen informatie ontvangt.

U heeft het recht, uw toestemming te allen tijde in te trekken door een schriftelijke kennisgeving of door op de afmeldlink te klikken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming is uitgevoerd tot aan de intrekking.

U kunt op dezelfde manier bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor direct marketing. In geval van bezwaar worden uw persoonsgegevens niet meer verwerkt ten behoeve van direct marketing.

U heeft het recht op informatie, correctie, verwijdering, beperking van de verwerking en overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens en het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (Oostenrijkse gegevensbeschermingsautoriteit, Wickenburggasse 8, 1010 Wenen, dsb@dsb.gv.at).

Google Tag Manager

This website uses Google Tag Manager, a service of Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

The Google Tag Manager makes it easy to insert various so-called tags on the website. When our website is accessed, a connection is established with Google servers via software and data is submitted to Google servers partly situated in the USA. The Tag -manager itself does not set any cookies.

Detailed information about the handling of user data at Google Analytics can be found in the Data Protection Declaration of Google.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS ("hierna: Google") op basis van de rechtsgrondslag van een gerechtvaardigd belang (analyse van het gebruik van de website). Hiervoor hebben wij met Google een overeenkomst afgesloten voor de verwerking van opdrachtgegevens.

Wanneer u onze website bezoekt, wordt via software een verbinding met de servers van Google opgebouwd en worden er gegevens naar de servers van Google verzonden, waarvan een deel zich in de Verenigde Staten bevindt. Google Analytics maakt tevens gebruik van cookies om informatie over de website-gebruiker op te slaan en om het gebruik van de website door website-gebruikers te analyseren.

Deze website gebruikt de functie "Activatie van IP-anonimisering". Hierdoor wordt uw IP-adres van tevoren door Google verkort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar verkort.

Volgens Google zal Google de verzamelde gegevens gebruiken om het gebruik van de website te evalueren, rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en het internet.

Tevens zal Google deze informatie eventueel aan derden overdragen, voor zover dit door de wet vereist is of voor zover derden deze informatie namens Google verwerken.

Gedetailleerde informatie over hoe Google Analytics met gebruikersgegevens omgaat vindt u in het privacybeleid van Google of Google Analytics.

Google Analytics uitschakelen

 • U kunt het verzamelen van gebruikersgegevens door Google Analytics in het algemeen op alle websites verhinderen, door de browser plug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

 • U kunt het verzamelen van uw gebruikersgegevens door Google Analytics alleen op deze website erhinderen, door het volgende selectievakje aan te vinken. Er wordt een opt-out-cookie vastgelegd die het verzamelen van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website verhindert:

Google Analytics Remarketing

Unsere Websites nutzen die Funktionen von Google Analytics Remarketing in Verbindung mit den geräteübergreifenden Funktionen von Google Ads und Google DoubleClick. Anbieter ist die Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Diese Funktion ermöglicht es die mit Google Analytics Remarketing erstellten Werbe-Zielgruppen mit den geräteübergreifenden Funktionen von Google Ads und Google DoubleClick zu verknüpfen. Auf diese Weise können interessenbezogene, personalisierte Werbebotschaften, die in Abhängigkeit Ihres früheren Nutzungs- und Surfverhaltens auf einem Endgerät (z.B. Handy) an Sie angepasst wurden auch auf einem anderen Ihrer Endgeräte (z.B. Tablet oder PC) angezeigt werden.

Haben Sie eine entsprechende Einwilligung erteilt, verknüpft Google zu diesem Zweck Ihren Web- und App-Browserverlauf mit Ihrem Google-Konto. Auf diese Weise können auf jedem Endgerät auf dem Sie sich mit Ihrem Google-Konto anmelden, dieselben personalisierten Werbebotschaften geschaltet werden.

Zur Unterstützung dieser Funktion erfasst Google Analytics google-authentifizierte IDs der Nutzer, die vorübergehend mit unseren Google-Analytics-Daten verknüpft werden, um Zielgruppen für die geräteübergreifende Anzeigenwerbung zu definieren und zu erstellen.

Sie können dem geräteübergreifenden Remarketing/Targeting dauerhaft widersprechen, indem Sie personalisierte Werbung in Ihrem Google-Konto deaktivieren; folgen Sie hierzu diesem Link: www.google.com/settings/ads/onweb/.

Die Zusammenfassung der erfassten Daten in Ihrem Google-Konto erfolgt ausschließlich auf Grundlage Ihrer Einwilligung, die Sie bei Google abgeben oder widerrufen können (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). Bei Datenerfassungsvorgängen, die nicht in Ihrem Google-Konto zusammengeführt werden (z.B. weil Sie kein Google-Konto haben oder der Zusammenführung widersprochen haben) beruht die Erfassung der Daten auf Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Das berechtigte Interesse ergibt sich daraus, dass der Websitebetreiber ein Interesse an der anonymisierten Analyse der Websitebesucher zu Werbezwecken hat.

Weitergehende Informationen und die Datenschutzbestimmungen finden Sie in der Datenschutzerklärung von Google unter: www.google.com/policies/technologies/ads/.

Google Ads

Diese Website verwendet Google Ads. Ads ist ein Online-Werbeprogramm der Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (“Google”).

Im Rahmen von Google Ads nutzen wir das so genannte Conversion-Tracking. Wenn Sie auf eine von Google geschaltete Anzeige klicken wird ein Cookie für das Conversion-Tracking gesetzt. Bei Cookies handelt es sich um kleine Textdateien, die der Internet-Browser auf dem Computer des Nutzers ablegt. Diese Cookies verlieren nach 30 Tagen ihre Gültigkeit und dienen nicht der persönlichen Identifizierung der Nutzer. Besucht der Nutzer bestimmte Seiten dieser Website und das Cookie ist noch nicht abgelaufen, können Google und wir erkennen, dass der Nutzer auf die Anzeige geklickt hat und zu dieser Seite weitergeleitet wurde.

Jeder Google Ads-Kunde erhält ein anderes Cookie. Die Cookies können nicht über die Websites von Ads-Kunden nachverfolgt werden. Die mithilfe des Conversion-Cookies eingeholten Informationen dienen dazu, Conversion-Statistiken für Ads-Kunden zu erstellen, die sich für Conversion-Tracking entschieden haben. Die Kunden erfahren die Gesamtanzahl der Nutzer, die auf ihre Anzeige geklickt haben und zu einer mit einem Conversion-Tracking-Tag versehenen Seite weitergeleitet wurden. Sie erhalten jedoch keine Informationen, mit denen sich Nutzer persönlich identifizieren lassen. Wenn Sie nicht am Tracking teilnehmen möchten, können Sie dieser Nutzung widersprechen, indem Sie das Cookie des Google Conversion-Trackings über ihren Internet-Browser unter Nutzereinstellungen leicht deaktivieren. Sie werden sodann nicht in die Conversion-Tracking Statistiken aufgenommen.

Die Speicherung von “Conversion-Cookies” erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Der Websitebetreiber hat ein berechtigtes Interesse an der Analyse des Nutzerverhaltens, um sowohl sein Webangebot als auch seine Werbung zu optimieren.

Mehr Informationen zu Google Ads und Google Conversion-Tracking finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von Google: www.google.de/policies/privacy/.

Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert werden und Cookies nur im Einzelfall erlauben, die Annahme von Cookies für bestimmte Fälle oder generell ausschließen sowie das automatische Löschen der Cookies beim Schließen des Browser aktivieren. Bei der Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität dieser Website eingeschränkt sein.

Facebook Pixel

Diese Website verwendet Facebook Pixel, einen Webanalysedienst der Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland („Facebook“) auf der Rechtsgrundlage des überwiegenden berechtigten Interesses (Analyse der Websitenutzung). Wir haben dazu mit Facebook einen Vertrag zur Auftragsdatenverarbeitung abgeschlossen. Die Daten werden teilweise in die USA übertragen. Die Übermittlung der Daten in die USA erfolgt auf Grundlage des Privacy Shields.

Beim Aufruf unserer Webseite wird über eine Software eine Verbindung zu den Servern von Facebook hergestellt und Daten an teils in den USA befindliche Server von Facebook übermittelt. Facebook Pixel verwendet zudem Cookies zur Speicherung von Informationen über den Website-Benutzer und zur Analyse der Benutzung der Website durch die Website-Benutzer.

Laut Angaben von Facebook wird Facebook die erhobenen Daten benutzen, um die Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen.

Auch wird Facebook diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben ist oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Facebook verarbeiten.

Detaillierte Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten bei Facebook finden Sie in der Datenschutzerklärung von Facebook.

Facebook Pixel deaktivieren

 • Sie können die Erfassung Ihrer Nutzerdaten durch Facebook Pixel nur auf dieser Website verhindern, indem Sie die folgende Checkbox aktivieren. Es wird ein Opt-Out-Cookie gesetzt, das die Erfassung Ihrer Daten bei zukünftigen Besuchen dieser Website verhindert:

YouTube

Onze website maakt gebruik van plug-ins van de door Google geëxploiteerde YouTube-site. De website wordt beheerd door YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Wanneer u een van onze sites bezoekt met een YouTube-plug-in, wordt u verbonden met de servers van YouTube. De YouTube-server krijgt daarbij informatie over de pagina's die u hebt bezocht.

Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, kunt u YouTube toestaan om uw browsergedrag direct toe te wijzen aan uw persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door uit te loggen op uw YouTube-account.

Het gebruik van YouTube is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online-aanbiedingen. Dit vormt een rechtmatig belang in de zin van artikel 6, par. 1 lid. f AVG.

Voor meer informatie over de verwerking van gebruikersgegevens, zie het privacybeleid van YouTube onder: www.google.de/intl/nl/policies/privacy.

Google Maps

Deze pagina maakt gebruik van de kaartenservice Google Maps via een API. De aanbieder is Google Inc., 1600 Amfitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken is het noodzakelijk, uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Het gebruik van Google Maps is in het belang van een aantrekkelijke weergave van onze online aanbiedingen en een eenvoudige vindbaarheid van de door ons aangegeven plaatsen op de website. Dit vormt een rechtmatig belang in de zin van artikel 6, par. 1 lid. f AVG.

Voor meer informatie over de verwerking van gebruikersgegevens, zie het privacybeleid van Google: www.google.de/intl/nl/policies/privacy/.

Google Web Fonts

Diese Seite nutzt zur einheitlichen Darstellung von Schriftarten so genannte Web Fonts, die von Google bereitgestellt werden. Beim Aufruf einer Seite lädt Ihr Browser die benötigten Web Fonts in ihren Browsercache, um Texte und Schriftarten korrekt anzuzeigen.

Zu diesem Zweck muss der von Ihnen verwendete Browser Verbindung zu den Servern von Google aufnehmen. Hierdurch erlangt Google Kenntnis darüber, dass über Ihre IP-Adresse unsere Website aufgerufen wurde. Die Nutzung von Google Web Fonts erfolgt im Interesse einer einheitlichen und ansprechenden Darstellung unserer Online-Angebote. Dies stellt ein berechtigtes Interesse im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO dar.

Wenn Ihr Browser Web Fonts nicht unterstützt, wird eine Standardschrift von Ihrem Computer genutzt.

Weitere Informationen zu Google Web Fonts finden Sie unter developers.google.com/fonts/faq und in der Datenschutzerklärung von Google: www.google.com/policies/privacy/.

Feratel services

Analytics services

Use of data is by feratel media technologies AG, Maria-Theresien-Straße 8, 6020 Innsbruck, FN 72841w Landesgericht Innsbruck.

PIWIK analytics services

Feratel media technologies AG uses Piwik, which is a Web analysis service. Piwik uses “cookies”, which are text files stored on your computer that enable us to analyze use of the Website/player. For this, the usage information generated by the cookie (including your abbreviated IP address) is transmitted to the feratel media technologies AG server and stored for usage analysis purposes to help us optimize the Web page/player. Your IP address is immediately anonymized during this process so that you remain anonymous to us as a user. We do not disclose the information generated by the cookie about your use of this Website/player to third parties. Although you can refuse use of cookies by selecting the appropriate settings on your browser, it could be that you may not be able to use the full functionality of this website/player in this case.

If you do not agree with the storage and analysis of this data from your visit, then you can object to the storage and use of the following at any time with the click of a mouse: webtv.feratel.com/webtv/ds.jsp

Analytics services ÖWA tracking pixels

The feratel Website/player uses the “Scalable Central Measurement Method” (SZM) of Austrian Web Analytics (ÖWA) to determine statistical characteristics for using our offers. Anonymous measured values are read. The SZM range measurement alternatively uses either a cookie with the identifier “oewabox.at” or a signature that is created from the various automatically transmitted information from your computer for the purpose of recognizing computer systems. IP addresses are not stored in the process and are processed only in anonymous form.

The range measurement was developed in compliance with data protection. The goal of the range measurement is to statistically determine the intensity of use and the number of users of a Website/player. At no time are individual users identified. No advertising about the system is delivered either. The usage statistics collected by Austrian Web Analytics (ÖWA) are published monthly and can be viewed at www.oewa.at.

If you would like to opt out of these analytics services, click the following link to save the ÖWA opt-out cookie in your browser.

optout-at.iocnt.net

Note: If you delete your cookies, this will result in the opt-out cookie being deleted as well and you may have to re-activate it.

Additional tools

In addition, the services of the following third parties are used on this website: